Staff

About Us

Sr. No. Name Designation
1 Shri Vijay kumar Jain Officer
2 Shri Radheshyam Chouhan Officer
3 Shri Nemichand Choukse Clerk
4 Shri Rajkumar Joshi Clerk
5 Smt. Shakti Kabra Clerk
6 Shri durgesh kumar Yadav Clerk
7 Shri Ankit Pancholi Clerk
8 Shri Vikram Kantharia Clerk
9 Shri Dilip Kumar Bendwal Daftori
10 Shri Shiv kumar Choukse Peon